dnes je 28.2.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nové postupy účtovania od 1.1.2023 - vybrané prípady pre obce

9.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:38

Kapitoly videa

V roku 2023 došlo k zmene postupov účtovania. Doterajší systém spoločných postupov pre štátne a samosprávne organizácie, vyššie územní celky a obce sa rozdeľuje na postupy účtovania pre štátne rozpočtové a príspevkové organizácie a účelové fondy skončil 31.12.2022. Toto rozdelenie má za následok vytvorenie dvoch postupov opatrení pre štátne ROPO zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy a samosprávy zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v rámcovej účtovnej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie. Touto zemnou sa zjednodušujú a spresňujú potupy účtovania pre uvedené účtovné jednotky.

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Lektor Ing. Štefan Fabian, PhD. je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práce v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov. Je viceprezidentom Slovenskej komory audítorov.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
verejnasprava.vdu.sk

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpovieme v priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.