dnes je 28.2.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

357/2015 Z.z., Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.7.2023

357/2015 Z.z.
zákon
z 10. novembra 2015
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
372/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 77 novelizačných bodov
368/2021 Z.z.
31. 12. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
39/2022 Z.z.
1. 3. 2022
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
121/2022 Z.z.
1. 5. 2022
dopĺňa § 8
242/2023 Z.z.
1. 7. 2023
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1) Tento zákon upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a auditu.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na kontrolu a audit vykonávané podľa
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
verejnasprava.vdu.sk

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpovieme v priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.