dnes je 28.2.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

213/1997 Z.z., Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, v znení účinnom k 31.12.2021

213/1997 Z.z.
ZÁKON
z 2. júla 1997
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
335/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení, § 9 ods. 1
445/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení, § 25 a § 33
8/2010 Z.z.
1. 2. 2010
mení a dopĺňa 2 novelizačné body a poznámky pod čiarou
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 33 a poznámku pod čiarou
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 8, § 14 a § 34
272/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení § 11 a poznámku pod čiarou
354/2015 Z.z.
15. 12. 2015
dopĺňa § 29
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 11
4/2018 Z.z.
15. 1. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
52/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 23 a poznámku pod čiarou
346/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 20, § 23 a poznámky pod čiarou
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
368/2021 Z.z.
1. 11. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
368/2021 Z.z.
31. 12. 2021
mení § 31a
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÝ ODDIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia”).
Nezisková
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
verejnasprava.vdu.sk

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpovieme v priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.