dnes je 28.2.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

34/2002 Z.z., Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.10.2020

34/2002 Z.z.
ZÁKON
z 18. decembra 2001
o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
445/2008 Z.z.
1.1. 2009
mení 5 novelizačných bodov
478/2009 Z.z.
1.1. 2010
mení a dopĺňa § 28 a § 29
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení 4 novelizačné body
463/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 34, ô 42a a poznámku pod čiarou
272/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení § 11 a poznámku pod čiarou
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 11 a § 18
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 8 a poznámku pod čiarou
279/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení § 30 a poznámku pod čiarou
52/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 6
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa §6, § 19 a poznámku pod čiarou
346/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie a právne pomery nadácií a vytváranie nadačných fondov.
§ 2
Nadácia
(1) Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
verejnasprava.vdu.sk

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpovieme v priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.